Volgers

Privacy verklaring


Privacyverklaring Carlin's Kaartenparadijs

Iedereen die om wat voor reden dan ook persoonsgegevens verwerkt, verzamelt of plaatst, is vanaf 25 mei 2018 wettelijk verplicht een privacyverklaring op te stellen. Of je nu een groot bedrijf bent of een hobbyblogger, als er persoonsgegevens worden verzameld of vermeld, is een privacyverklaring verplicht. Dus ook voor onze blog.

Onze contactgegevens

Persoonsgegevens die Carlin’s Kaartenparadijs verwerkt
Carlin's Kaartenparadijs  toont je persoonsgegevens doordat je onze blog bezoekt en onze “blogposts” leest. Of omdat je die gegevens zelf aan ons verstrekt door een reactie onder een “blogpost” te plaatsen of om door ons een e-mail te sturen.

Als je alleen onze postings leest, betreft het de volgende gegevens:
* IP-adres

Als je een reactie achterlaat of ons een e-mail stuurt gaat het om de volgende gegevens (afhankelijk van wat je wel of niet invult):
* Voor- en achternaam
* E-mailadres
* Websiteadres
* Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Carlin's Kaartenparadijs  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze natuurlijk toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor ons echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Aan ouders/voogd wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als iemand ervan overtuigd is dat er zonder die toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld over iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via kvdamme58@gmail.com of carla.aerts@gmail.com, waarna wij deze informatie zullen verwijderen.

Doel en grondslag van het verwerken van persoonsgegevens
Carlin's Kaartenparadijs verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
* Het kunnen verzenden van een bericht/reactie wanneer er een nieuwe “blogpost” wordt geplaatst op Carlin’s Kaartenparadijs
* Het kunnen verzenden van een bericht wanneer wij reageren op jouw reactie op een van onze “blogposts”.
Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciƫle doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Carlin's Kaartenparadijs neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of – systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

De termijn van het bewaren van persoonsgegevens
Carlin's Kaartenparadijs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de reeds eerder beschreven doelen waarvoor je gegevens worden verzameld:
* de gegevens die je achterlaat bij het reageren op een “posting” blijven bewaard.
* e-mails die je ons hebt gestuurd worden na een jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt:
* indien moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting of,
* met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies
Bij je bezoek aan  Carlin's Kaartenparadijs word je d.m.v. van een cookie-melding om jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Het gaat in dit geval om zogenaamde “third party cookies” van Google (Blogger|) en waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen.
Carlin's Kaartenparadijs  maakt geen gebruik van eigen cookies (z.g. First party cookies).
Je kunt dit controleren door gebruik te maken van de volgende website www.cookiechecker.nl.

Carlin's Kaartenparadijs  maakt geen gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website te kwantificeren, analyseren of voor andere doeleinden. Ook hierdoor is derhalve geen sprake van “tracking cookies”.

Je kunt er voor kiezen om cookies standaard te blokkeren. Dit kun je instellen via de instellingen van je browser. De consumentenbond heeft hiervoor een handig stappenplan (https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen) geschreven.
Ook wordt geadviseerd om regelmatig cookies van je apparaten te verwijderen. Ook dit staat beschreven het voorgaande stappenplan.

De beveiliging van persoonsgegevens
Mede d.m.v. beveiligingssoftware (virusscanner en firewall) probeert Carlin's Kaartenparadijs jouw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. In het geval je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.